Introduksjon til makroøkonomi

 

Kapasitetsutnyttelse i økonomien

 

Inflasjon

 

Finanspolitikk

 

Pengepolitikk

 

Pengenes funksjoner og finansmarkedet

 

Resesjon, hyperinflasjon og stagflasjon

 

Import, eksport og vekslingskurs